PROSJEKT

TILTAK: Enebolig
STED: Strand Kommune
KUNDE: Privat
BRUTTOAREAL: BRA bolig ca. 220M2
PROSJEKTNUMMER: 20110717

VILLA FØLAND

Boligen ligger mellom Tau og Jørpeland Sentrum rett ved sjøsien mot Stavanger.

Bygget er plassert på tomten for optimal utnyttelse av utsikt, solforhold og hageareal.

Boligens volum og fasader er delt opp i ulike komponenter med ulik materialbruk og farger.
Dette er gjort for å skape en oppbrutt struktur, og for å skape variasjon med et helhetlig utrykk.

Bygget er senket ned i terrenget. Dette for å gjøre bygget mindre dominerende med tanke på høyde og form for omkringliggende bygninger.

Hageareal rundt boligen er planert og terrassert for å skape gode uteområder.
Dette grepet er også gjort for å visualisere og forsterke terrenget.

Del

Start typing and press Enter to search