PROSJEKT

TILTAK: Bolig
STED: Stavanger Kommune
KUNDE: Norbobryggå AS
BRUTTOAREAL: BRA boliger ca. 250M2
PROSJEKTNUMMER: 20070548

PEDERSGATE 43 OG 45

Tomten ligger i slutten av Pedersgate i Stavanger sentrum. Den eksisterende boligen er fra 1859 og ombygget på tidlig 1900 tallet den innholder i dag to leiligheter. Det nye tilbygget er planlagt i bakgården og innholder tre leiligheter.

Tilbygget er en videretolkning av Stavangers verdifulle trehusbebyggelse og karakteristiske tette kvartalstruktur.

Planlagt tilbygg henter opp/ tar igjen takflatenes varierende formspråk, både i en vertikal og horisontal fortelling, som videre spiller på og forholder seg til de ulike nivåer og høyder som varieres i nabobebyggelsen og strukturen i området ellers.

Bygget tar utgangspunkt i nabobyggets høye murgavl i nordvest, og ” trapper seg ned” fra denne mot bebyggelsen sør i kvartalet.

Volumets horisontale oppdelte struktur skaper et karakteristisk gårdsrom som finnes i området.
For å understreke og videreføre den vertikale og horisontale tilliggende strukturen, har veggene og takflaten på bygningen en kledning , taktekking og fargeinndeling som gjør at bygget visuelt smelter inn i helheten.

Bakgården og uteområdet føres opp på taket til det gjenværende verkstedhuset. Dette blir en felles takterasse, sammen med den allerede etablerte terassen for Pedersgata 45. Bakgården blir et terrassert felles uterom for beboerne i tilbygget, samt eksisterende boliger i Pedersgata 43 og 45.
Eksisterende vegger i eiendomsgrensene hindrer at det blir innsyn fra terrassen til naboeiendommene.

Del

Start typing and press Enter to search