PROSJEKT

TILTAK: Detaljregulering, bolig
STED: Stavanger Kommune
KUNDE: Nordbobryggå AS
BRUTTOAREAL: BRA boliger ca. 400 M2
PROSJEKTNUMMER: 20070542

KONGSTEINSGATA 22

Planområdet er på ca. 3.0 daa. Området omfatter “trekant-kvartalet” mellom Kongsteinsgata, Kirkebakken og Kirkestien i Stavanger sentrum. Området ligger på toppen av Kirkebakken/Kongsteinsgata og er tilnærmet flatt. Området har gode sol- og utsiktsforhold.

For Kongsteinsgata 22 er det regulert inn mulighet for oppføring av en bygningskropp med inntil 5 boenheter, felles parkering og felles grøntareal.

I planen og tilhørende skisseprosjekt er det lagt vekt på å fortette kvartalet med kvalitet. Det legges opp til en moderne, stram arkitektur med en saltakstruktur og fasadeutforming som tar opp elementer fra eksisterende omkringliggende bebyggelse.

Del

Start typing and press Enter to search